Πέμπτη
23.03.2023

Ακίνητα: Πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών και μείωση φορολογίας

Στη μείωση της φορολογίας των εισοδημάτων από ακίνητα προσανατολίζεται το κυβερνών κόμμα για την επόμενη τετραετία καθώς οι συντελεστές φθάνουν στο 45% και για εισοδήματα πάνω από 35.000 ευρώ. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών, μέτρο το οποίο θα μπορούσε να συνδυαστεί με την παροχή κινήτρων σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθώματα είναι η μόνη που παρέμεινε αμετάβλητη την περασμένη τετραετία,  ενώ οι εισπράξεις του δημοσίου από το 2010 και μετά αυξήθηκαν κατά περίπου 600% ποσοστό το οποίο διατηρείται ακόμα και σήμερα.

Στις σκέψεις της κυβέρνησης είναι να προστεθούν ένα ή δύο ακόμα φορολογικά κλιμάκια προκειμένου να περιοριστούν οι τεράστιες επιβαρύνσεις για όσους αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα.  Σήμερα το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς ως εξής:

  • 0 – 12.000 ευρώ με 15%.
  • 12.001 – 35.000 ευρώ με 35%.
  • 35.001 ευρώ και πάνω με 45%.

Με βάση την κλίμακα για έναν ιδιοκτήτη ακινήτων που αποκτά συνολικό καθαρό εισόδημα 20.000 ευρώ από ενοίκια, ο φόρος ανέρχεται σε 4.600 ευρώ. Για έναν άλλο φορολογούμενο που απέκτησε το 2022 συνολικό καθαρό εισόδημα 35.000 ευρώ από ενοίκια, ο φόρος εισοδήματος φθάνει σε 9.850 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα από ενοίκια συρρικνώθηκαν στα χρόνια της κρίσης, κάτι που οφείλεται στην πτώση των τιμών ενοικίων, στην αύξηση των φόρων στα ακίνητα αλλά και στη φοροδιαφυγή. Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων δήλωναν το 2010 εισοδήματα ύψους 8,87 δισ. ευρώ, ενώ μετά το 2010 και συγκεκριμένα το 2015 αυτά περιορίσθηκαν στα 6,05 δισ. ευρώ και σήμερα δεν ξεπερνούν τα 3,5 δισ. ευρώ Οι φόροι όπως προαναφέρθηκε από το 2010 μέχρι και το 2015 αυξήθηκαν κατά 600% και πλέον, ενώ την ίδια στιγμή τα εισοδήματα μειώθηκαν κατά 32%.

Κυβερνητικό στέλεχος αναφέρει ότι προκειμένου να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις θα πρέπει να εισαχθεί μεταξύ των δύο πρώτων κλιμακίων ένα ακόμα κλιμάκιο με συντελεστή που θα κυμαίνεται μετά 20-22%.

Από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων ζητούν από την κυβέρνηση τη μείωση κατά 10% των συντελεστών που ισχύουν σήμερα. Συγκεκριμένα ο πρώτος φορολογικός συντελεστής να περιοριστεί στο 13,5% ο δεύτερος στο 31,5% και ο ανώτατος συντελεστής στο 40,5%. Βέβαια, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης που προβλέπει έναν ή δύο νέους συντελεστές οδηγεί σε μεγαλύτερο περιορισμό των επιβαρύνσεων.

Πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών

Σχετικά με την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών κυβερνητικό στέλεχος αναφέρει ότι θα οδηγήσει στη σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής. Παράλληλα τονίζει ότι η κίνηση αυτή εξορθολογίζει το σύστημα για όσους δεν εισπράττουν τα ενοίκια από κακοπληρωτές. Η μη πληρωμή θα προκύπτει αυτόματα από τον τραπεζικό λογαριασμό και ως εκ τούτου δεν θα είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώσουν και να φορολογηθούν για αυτά.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι με την πληρωμή των ενοικίων μέσω του τραπεζικού συστήματος θα περιοριστεί σημαντικά η φοροδιαφυγή στις τάξεις των ιδιοκτητών ακινήτων, αρκετοί από τους οποίους αποκρύβουν τα εισοδήματα από ακίνητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λυθεί το μεγάλο πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Και αυτό, καθώς στην πράξη ιδιοκτήτης και ενοικιαστής μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους στην αναγραφή ενός χαμηλότερου τιμήματος στο μισθωτήριο συμβόλαιο και στην καταβολή του υπολοίπου με μετρητά στα χέρια του ιδιοκτήτη. Ο τελευταίος δηλώνει στη φορολογική του δήλωση μόνο το μίσθωμα που φαίνεται στο μισθωτικό συμφωνητικό.

Πηγή: powergame.gr