Κυριακή
25.02.2024

Ακίνητα: Νέο ηλεκτρονικό μητρώο για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, το «μητρώο ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων», στην οποία θα δηλώσουν τα ακίνητα που κατέχουν τόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων, όσο και οι ενοικιαστές σχεδιάζει η ΑΑΔΕ. Το νέο μητρώο ενεργοποιείται τον προσεχή Σεπτέμβριο και θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα ακίνητα όπως εάν είναι μισθωμένα ή δωρεάν παραχωρημένα, τα ποσά των μηνιαίων και ετήσιων μισθωμάτων και τα στοιχεία των ενοικιαστών. Η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή θα συνδεθεί σε δεύτερη φάση και με το εθνικό κτηματολόγιο, πιέζοντας ακόμα περισσότερο τους ιδιοκτήτες που αποφεύγουν να δηλώσουν τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους στην εφορία.

Το νέο ηλεκτρονικό μητρώο δεν θα είναι μόνο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Το αρχείο θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που θα υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ακινήτου και θα γίνεται αποδεκτή από τον ενοικιαστή του ίδιου ακινήτου δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Επίσης, θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που ένας ιδιοκτήτης θα δηλώνει τη λύση της μίσθωσης ενός ακινήτου του.

Ειδικότερα, στο μητρώο ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων θα περιλαμβάνονται:

  • Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού «περιουσιολογίου» που έχει δημιουργηθεί με τις δηλώσεις Ε9 των 7 και πλέον εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων (φυσικών και νομικών προσώπων), τα οποία θα «περάσουν», χωρίς να πρέπει οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν κάποια στοιχεία. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να ελέγξουν αν υπάρχουν αποκλίσεις τις οποίες θα διορθώσουν.
  • Τα στοιχεία για τις ενοικιάσεις ακινήτων, όπως αυτά προκύπτουν από το αρχείο του Taxisnet, που τροφοδοτείται από τις δηλώσεις Ε2.
  • Τα ποσά που καταβάλλουν οι ενοικιαστές και τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με αυτά που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο μητρώο θα διαλειτουργεί και:

  1. Με το ηλεκτρονικό αρχείο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, προκειμένου τα εισοδήματα που αποκτούν οι ιδιοκτήτες από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας τους να προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ στα έντυπα Ε1 και Ε2 των φορολογικών τους δηλώσεων, οι δε δαπάνες των ενοικιαστών για πληρωμές μισθωμάτων να προσυμπληρώνονται και αυτές στα δικά τους έντυπα Ε1 και να μη χρειάζεται ουσιαστικά καμία πρόσθετη ενέργεια συμπλήρωσης στοιχείων τόσο από τους ιδιοκτήτες όσο και από τους ενοικιαστές.
  2. Με τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο (όταν αυτό είναι έτοιμο), προκειμένου να εντοπιστούν και να διορθωθούν αποκλίσεις στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί από τους ιδιώτες και από το Δημόσιο, αλλά και να αποκαλυφθούν και να αποτυπωθούν οι διαφορές και οι διεκδικήσεις μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου επί αμφισβητούμενων εκτάσεων.

Πηγή: powergame.gr