Ακίνητα: Νέα ψηφιακά εργαλεία για ταχύτερες μεταβιβάσεις

Με τις αγοραπωλησίες ακινήτων να ξεπερνούν τις 113.000 από τις αρχές του έτους, με την αξία αυτών να υπολογίζεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, η φορολογική διοίκηση προσφέρει νέα εργαλεία σε αγοραστές και πωλητές, με στόχο τη διευκόλυνσή τους και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι και το τέλος του έτους σχεδιάζονται η ηλεκτρονική υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών και δωρεών, οι οποίες σήμερα υποβάλλονται χειρόγραφα στην Εφορία, καθώς και  ηλεκτρονική εφαρμογή για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, τα οποία εκδίδονται σήμερα με χειρόγραφη διαδικασία και ταλαιπωρούν τους φορολογούμενους. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει:

 1. Επικαιροποίηση και επέκταση της ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων και για τροποποιητικές δηλώσεις. Σήμερα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty μόνο οι αρχικές  δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, που αφορούν τις εξής συναλλαγές:
 • Μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία (αγοραπωλησία)
 • Πλειστηριασμός
 • Χρησικτησία
 • Μεταβίβαση ποσοστών οικοπέδου λόγω εργολαβικού ανταλλάγματος
 • Πλασματική μεταβίβαση
 • Εκτέλεση προσυμφώνου εντός διετίας.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται σήμερα από τους φορολογούμενους στην Εφορία.

 1. Επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Δωρεάς/ Γονικής Παροχής για τροποποιητικές δηλώσεις. Σήμερα, μέσω της πλατφόρμας myProperty ο δωρητής/γονέας και ο δωρεοδόχος/τέκνο υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά, χωρίς σύνταξη συμβολαίου:

Α. Δηλώσεις που υπάγονται στη φορολογική κλίμακα και αφορούν:

– Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου δωρεάς/γονικής παροχής κινητών περιουσιακών στοιχείων (ενδεικτικά αυτοκινήτων, εταιρικών μεριδίων, εισηγμένων ή μη μετοχών, έργων τέχνης κ.λπ.) προς τους δικαιούχους όλων των κατηγοριών της φορολογικής κλίμακας, καθώς και χρημάτων που μεταβιβάζονται στους δικαιούχους της Α’ κατηγορίας της φορολογικής κλίμακας με μεταφορά μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για τις οποίες δεν καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, με συμβαλλόμενα μέρη (δωρητή ή γονέα, δωρεοδόχο ή τέκνο) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, εφόσον οι δωρεές/γονικές παροχές έχουν συντελεστεί από 1/1/2022.

Β. Δηλώσεις με αυτοτελή φορολόγηση

– Αρχικές (εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες) δηλώσεις φόρου δωρεάς/γονικής παροχής χρημάτων, πλην των οριζόμενων στην παραπάνω παράγραφο, για τις οποίες δεν καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, με συμβαλλόμενα μέρη (δωρητή ή γονέα, δωρεοδόχο ή τέκνο) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, εφόσον οι δωρεές/γονικές παροχές έχουν συντελεστεί από 1/1/2022.

 1. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με χειρόγραφη διαδικασία (πλην του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ έπειτα από έλεγχο, το οποίο σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα εκδίδεται ψηφιακά στα τέλη του 2024).
 2. Δημιουργία Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και διασύνδεσή του με το κτηματολόγιο, στο οποίο θα περιλαμβάνονται:
 • Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού «περιουσιολογίου» που έχει δημιουργηθεί με τις δηλώσεις Ε9 των 7 και πλέον εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων (φυσικών και νομικών προσώπων), τα οποία θα «περάσουν», χωρίς να πρέπει οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν κάποια στοιχεία. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να ελέγξουν αν υπάρχουν αποκλίσεις, τις οποίες θα διορθώσουν.
 • Τα στοιχεία για τις ενοικιάσεις ακινήτων, όπως αυτά προκύπτουν από το αρχείο του Taxisnet, που τροφοδοτείται από τις δηλώσεις Ε2.
 • Τα στοιχεία των ακινήτων που είναι νοικιασμένα.
 • Τα ποσά που καταβάλλουν οι ενοικιαστές και τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με αυτά που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες.

Πηγή: powergame.gr

Array