Σάββατο
28.01.2023

Ακίνητα: Μεταβιβάσεις εξπρές μέσω ψηφιακής πλατφόρμας

Ταχύτερα, όπως όλα δείχνουν, θα ολοκληρωθεί η πλατφόρμα που θα παρέχει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να αγοράσουν ακίνητο να το πράξουν χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από διάφορες υπηρεσίες για τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αν και ο σχεδιασμός για τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτου προέβλεπε την ολοκλήρωση του έργου έως το τέλος του 2023, πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι εξαιρετικά πιθανό το έργο να παρουσιαστεί λίγο πριν από τις εκλογές και να τεθεί σε εφαρμογή εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023.

Με τις αγοραπωλησίες ακινήτων και τις γονικές παροχές να υπερβαίνουν τις 200.000 τον χρόνο, ο Ηλεκτρονικός Φάκελος, εκτός από τις εξπρές μεταβιβάσεις ακινήτων, θα απαλλάξει τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, των ΟΤΑ, του ΤΕΕ, του Κτηματολογίου, της Δασικής Υπηρεσίας και του ΕΦΚΑ από τα ενδιάμεσα στάδια παροχής υπηρεσιών που απαιτούνται για την τελική μεταβίβαση ακινήτων.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου θα συνοδεύεται από τις εξής δράσεις:

  • Τη διασύνδεση του συστήματος e-Αδειες με άλλα συστήματα (ΕΦΚΑ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΔΕΔΔΗΕ, Δασική Υπηρεσία και ΔΕΣΦΑ).
  • Την κατάργηση της κοινοποίησης της επιφάνειας του κτιρίου στον ΔΕΔΔΗΕ και ολοκλήρωση της ενοποίησης του συστήματος δήλωσης τετραγωνικών μέτρων στους δήμους.
  • Τη θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία πλαισίου ασφαλών συναλλαγών σε κινητά περιουσιακά στοιχεία.
  • Τη λειτουργία της πλατφόρμας για την απόκτηση άδειας κατασκευής.
  • Τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα παρέχει στους αγοραστές τη δυνατότητα εκπλήρωσης όλων των απαιτήσεων για τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας στο Διαδίκτυο.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική πράξη θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet) ή με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων, αντίστοιχα. Κατά την έκταση που αυτό προβλέπεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος μπορούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να εξουσιοδοτούν αλλήλους για τη διενέργεια των παρεχόμενων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.

Η νέα πλατφόρμα

Η νέα πλατφόρμα σχεδιάζεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα λειτουργεί μέσω της ψηφιακής πύλης του Δημοσίου gov.gr. Μέσω της πλατφόρμας θα συλλέγονται ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη σύνταξη των συμβολαίων για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Η ηλεκτρονική συλλογή των εγγράφων και πιστοποιητικών θα γίνεται από τον συμβολαιογράφο. Όταν τα έγγραφα και δικαιολογητικά αναρτηθούν στην πλατφόρμα, τότε υποβάλλεται ηλεκτρονικά η δήλωση και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική μετεγγραφή του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

Πηγή: powergame.gr