Δευτέρα
11.12.2023

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή ενημερότητα και για όσους χρωστούν στο Δημόσιο

Νέα ηλεκτρονική εφαρμογή θέτει σε λειτουργία εντός των επόμενων ημερών η ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας όσοι έχουν οφειλές στην εφορία και θέλουν να μεταβιβάσουν το ακίνητο τους ή να εισπράξουν χρήματα θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει παρακράτηση από την εφορία για την κάλυψη των οφειλών.

Μπαίνει έτσι  τέλος σε μία ακόμη εστία γραφειοκρατίας για τους φορολογούμενους ενεργοποιώντας ψηφιακές διαδικασίες για την έκδοση φορολογικής. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της  ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή πρόκειται για 200.000 συναλλαγές το χρόνο για τις οποίες μέχρι και σήμερα ο φορολογούμενος θα έπρεπε να μεταβεί στην εφορία.

Πιο αναλυτικά όσοι  θέλουν να εισπράξουν χρήματα ή να πωλήσουν το ακίνητο τους θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη ψηφιακή πύλη myAADE και άμεσα θα εκδίδεται το πιστοποιητικό ενημερότητας για χρέη στο Δημόσιο το οποίο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους. Στην φορολογική ενημερότητα η οποία είναι περιορισμένης ισχύος καθώς δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα,  θα αναγράφεται το ποσοστό που θα παρακρατεί η εφορία από τα χρήματα που θα εισπράξει ο φορολογούμενος ή από το τίμημα της μεταβίβασης ακινήτου.

Σημειώνεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τα ποσοστά παρακράτησης διαμορφώνονται ανάλογα με τη περίπτωση ως εξής:

  1. Είσπραξη χρημάτων. Το ποσοστό της παρακράτησης διαμορφώνεται από 10% έως και 70% και ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσίας εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση ορίων:
  • 10% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 70% της ρυθμισμένης οφειλής.
  • 30% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 50% έως και 70% της ρυθμισμένης οφειλής.
  • 50% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 30% έως και 50% της ρυθμισμένης οφειλής.
  • 70% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό έως και 30% της ρυθμισμένης οφειλής.
  1. Περιοδική είσπραξη χρημάτων.  Το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο 10% επί του εισπραττόμενου ποσού εφόσον το ποσό της ρυθμισμένης οφειλής που υπολείπεται δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των 20.000 ευρώ, τότε το ποσοστό που θα παρακρατείται από τα χρήματα θα πρέπει:
  • να αντιστοιχεί στην κάλυψη 1 δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και
  • να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το 30% αυτού.
  1. Μεταβίβαση ακινήτου ή  σύσταση εμπράγματου δικαιώματος. Εφόσον υπάρχουν οφειλές σε ρύθμιση ή οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή. Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.

Πηγή: powergame.gr