Σάββατο
02.12.2023

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα 276 εκατ. σε 4.748 φορολογούμενους με υψηλά εισοδήματα

Περισσότεροι από 22.450 έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη από τα νεοσύστατα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ) όπως προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, με τους φορολογούμενους μεγάλου πλούτου με αδήλωτα όμως εισοδήματα να βρίσκονται σε… πίεση. Μόνο στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου ολοκληρώθηκαν 4.748 μεγάλες υποθέσεις με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό να επιβάλλει πρόστιμα 276 εκατ. ευρώ. Το ζητούμενο πάντως είναι πόσα από τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν θα εισπραχθούν.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο προαναφερθέν διάστημα εκδόθηκαν 7.731 εντολές ελέγχου και έχουν ήδη ολοκληρωθεί 4.748 έλεγχοι, με το 73,2% ή 3.478 των υποθέσεων που ελέγχθηκαν να είναι «φρέσκες» της τελευταίας πενταετίας ή τριετίας. Ο έλεγχος των «φρέσκων» υποθέσεων, όπως τις αποκαλούν στην ΑΑΔΕ, έχει μεγάλη σημασία καθώς από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα περισσότερα έσοδα προέρχονται από αυτές, ενώ αντίθετα οι παλαιές υποθέσεις κυρίως πάνω από 10-15 χρόνια δεν έχουν συνήθως κανέναν αποτέλεσμα

Συνολικά, από τις υποθέσεις που ελέγχθηκαν βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 276 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 179,67 εκατ. ευρώ αφορούν φόρους που έχουν επιβληθεί έπειτα από σχετικούς ελέγχους, ενώ 96,73 εκατ. ευρώ προέρχονται από βεβαιωθέντα πρόστιμα που επιβλήθηκαν.

Παράλληλα, στο επτάμηνο ολοκληρώθηκαν 364 έλεγχοι που αφορούσαν υποθέσεις φορολογίας ακινήτων, δηλαδή περιπτώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματικών ποσών με τους φόρους που βεβαιώθηκαν να ανέρχονται σε 1,13 εκατ. ευρώ.

Επίσης,  232 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές με μηνυτήριες αναφορές καθώς η φοροδιαφυγή που διαπιστώθηκε ήταν πολύ μεγάλου ύψους καθώς υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ στο φόρο εισοδήματος και σε άλλες φορολογίες ή μεγαλύτερη των 50.000 ευρώ στον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα των Ελεγκτικών Κέντρων στο στόχαστρο βρίσκονται εμβάσματα, αδήλωτα εισοδήματα, ενώ αναζητούνται τα περιουσιακά στοιχεία όσων δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν περιορίζεται μόνο σε όσους δηλώνουν εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ αλλά και σε πλούσιους που δηλώνουν λιγότερα από όσα «βγάζουν». Έτσι λοιπόν οι ελεγκτές των ΕΛΚΕ έχουν ως προτεραιότητες:

  1. Τη διενέργεια ελέγχου φορολογουμένων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης τους και τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί.
  2. Τον έλεγχο σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια:
  • H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ανέρχεται αθροιστικά, από την 1.1.2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ.
  • H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ.
  • Τα ποσά δαπανών (τεκμηρίων) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 έως 400.000 ευρώ.
  • Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, από πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και από τα στοιχεία των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.
  1. Τη διενέργεια ελέγχων επί υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια

Πηγή: powergame.gr