ΑΑΔΕ: Πώς θα κερδίσετε έως 100.000 ευρώ με e-αγορές

Με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά και προκειμένου οι φορολογούμενοι να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις κάρτες τους στις συναλλαγές τους, το υπουργείο Οικονομικών από τον Φεβρουάριο ξεκινά κληρώσεις με… μεγάλα κέρδη που φθάνουν τις 50.000 μηνιαίως και τις 100.000 ευρώ στη χριστουγεννιάτικη κλήρωση.

Με το κίνητρο αυτό υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν οι φορολογούμενοι που θα ζητούν αποδείξεις και μάλιστα από τις «επικίνδυνες» επαγγελματικές ομάδες. Όσοι μάλιστα χρησιμοποιούν το σύνολο του μηνιαίου εισοδήματος τους μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών για τις αγορές τους, θα λαμβάνουν τετραπλάσιους λαχνούς.

Πλέον, πολλοί φορολογούμενοι ακόμα και για μικρές συναλλαγές της τάξης του 1 ευρώ θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν τη χρεωστική τους κάρτα εκτιμούν από το υπουργείο Οικονομικών, καθώς το δέλεαρ είναι μεγάλο. Αντί για μετρητά πλαστικό χρήμα και ενδεχομένως με περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό.

Κάθε ευρώ συναλλαγής θα ισούται με έναν λαχνό ο οποίος ανάλογα με το τμήμα του εισοδήματος που καταναλώνεται ηλεκτρονικά θα διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται και τετραπλασιάζεται. Μάλιστα οι λαχνοί προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Τι προβλέπει η απόφαση της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ:

 1. Για κάθε ένα ευρώ που καταναλώνεται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής υπολογίζεται ένας λαχνός. Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.
 1. Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μικρότερο των 1.000 ευρώ καθώς και μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απολαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν χωρίς την περαιτέρω προσαύξηση αναλόγως του ποσοστού επί του μηνιαίου εισοδήματος που καταναλώνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
 1. Οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα, προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων.
 1. Πολίτες με ετήσιο, εισόδημα ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ, λαμβάνουν έναν λαχνό για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, χωρίς τις προσαυξήσεις των προηγούμενων εδαφίων.
 1. Σε κάθε μηνιαία κλήρωση αναδεικνύονται 556 τυχεροί λαχνοί ως εξής:
 • 1 που κερδίζει χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ,
 • 5 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ,
 • 50 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ,
 • 500 που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ.

Στο τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου διεξάγεται η μεγάλη κλήρωση στην οποία συμμετέχουν, αθροιστικά, όλοι οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη, κατά τις προηγούμενες κληρώσεις. Στη συγκεκριμένη κλήρωση αναδεικνύονται:

 • Δώδεκα τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν χρηματικό έπαθλο 100.000 ευρώ έκαστος,
 • τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν χρηματικό έπαθλα των 1.000 ευρώ, που το πλήθος τους προσδιορίζεται από το συνολικό χρηματικό ποσό που τυχόν παρέμεινε αδιάθετο κατά τις προηγηθείσες μηνιαίες κληρώσεις. Στην πρώτη ετήσια κλήρωση συμμετέχουν, αθροιστικά, όλοι οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη, κατά τις διενεργηθείσες έντεκα μηνιαίες κληρώσεις στο διάστημα Φεβρουάριος 2022 έως Δεκέμβριος 2022.
 1. Πολίτες που κερδίζουν έπαθλο αξίας τουλάχιστον 5.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση εντός του ίδιου έτους, εξαιρούνται της καταβολής επάθλου στις υπολειπόμενες, για το ίδιο ημερολογιακό έτος, μηνιαίες κληρώσεις. Πολίτες που κερδίζουν έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση, εξαιρούνται της συμμετοχής στην ετήσια κλήρωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.
 1. Στους πολίτες που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ, τον λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο. Η πίστωση του ποσού στην περίπτωση αυτή γίνεται ατόκως, μετά τη δήλωση του λογαριασμού πληρωμών. Το έπαθλο είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Πηγή: powergame.gr