Πέμπτη
07.07.2022

ΑΑΔΕ: Έλεγχοι σε μεγάλη ακίνητη περιουσία και εμβάσματα

Στην πλήρη αναδιάρθρωση του φοροελεγκτικού μηχανισμού προχωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με απόφαση του Διοικητή της Γ. Πιτσιλή, προβλέπεται η λειτουργία έξι νέων Ελεγκτικών Κέντρων που θα έχουν αρμοδιότητες διενέργειας ελέγχων συμμόρφωσης με τη φορολογική νομοθεσία σε φορολογουμένους που κατοικούν ή εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Τα νέα Ελεγκτικά Κέντρα θα αρχίσουν να λειτουργούν από τις 27 Ιουνίου 2022 με 820 υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα, ξεκινούν τη λειτουργία τους τέσσερα  ΕΛ.ΚΕ. στην Αττική και δύο στη Θεσσαλονίκη με ευρύτατες φοροελεγκτικές αρμοδιότητες και με κύριους στόχους όσους φορολογούμενους έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία, έχουν πραγματοποιήσει μεγάλου ύψους δαπάνες απόκτησης περιουσίας ή έχουν στείλει εμβάσματα στο εξωτερικό.

Στις νέες αυτές υπηρεσίες θα περιέλθει ουσιαστικά μεγάλο μέρος του φοροελεγκτικού έργου των ΔΟΥ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Συνέπεια θα είναι οι αρμοδιότητες των ΔΟΥ αυτών να περιοριστούν σημαντικά.

Αναλυτικά, με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ.ΟΡΓ. 1029327 ΕΞ 2022 απόφαση του κ. Πιτσιλή προβλέπονται τα εξής:

 1. Από τις 27-6-2022 θα αρχίσουν να λειτουργούν έξι (6) Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλους «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «3ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «4ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)» και «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης)», οι οποίες θα εποπτεύονται από τις Φορολογικές Περιφέρειες.
 2. Ο επιχειρησιακός στόχος των 6 νέων Ελεγκτικών Κέντρων είναι ο εντοπισμός και η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και εν γένει κάθε μορφής απάτης σε βάρος των φορολογικών εσόδων.
 3. Η αρμοδιότητα των ΕΛ.Κ.Ε. κατανέμεται ως εξής:
 • Στο 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών, Δ΄ Αθηνών και ΙΓ΄ Αθηνών, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Στο 2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. ΙΖ΄ Αθηνών, ΙΒ΄ Αθηνών, Ηλιούπολης, Γλυφάδας και  Καλλιθέας, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Στο 3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ψυχικού, Νέας Ιωνίας, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Παλλήνης και Κορωπίου, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Στο 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ Α΄ Πειραιά, Σάμου, Ε΄ Πειραιά, Νίκαιας, Αγίων Αναργύρων, Περιστερίου, Ελευσίνας και Αιγάλεω, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Στο 1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Κιλκίς και Ιωνίας Θεσσαλονίκης, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Στο 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, Ζ΄ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, όπως εκάστοτε ισχύει.
 1. Κάθε ΕΛ.ΚΕ., με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), έχει αρμοδιότητα για φορολογουμένους που υπάγονται σε Δ.Ο.Υ. της χωρικής του αρμοδιότητας και για φορολογουμένους, οι οποίοι υπάγονται ως προς την καθ’ ύλην αρμοδιότητα, σε Δ.Ο.Υ. της χωρικής του αρμοδιότητας, καθώς και για φορολογουμένους που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στις Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Επίσης, με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, το 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής έχει αρμοδιότητα και για τους φορολογουμένους που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. Επιπλέον, το 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και για τους φορολογουμένους που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων.

 1. Το κάθε ΕΛ.ΚΕ. θα διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις και ένδεκα (11) Τμήματα, από τα οποία δύο (2) αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο αυτού, ως κάτωθι:

Α. Υποδιεύθυνση Α΄ – Ελέγχων,  Τμήματα Α΄ έως και Γ΄

Β. Υποδιεύθυνση  Β΄ – Ελέγχων, Τμήματα Δ΄ έως και ΣΤ΄

Γ.  Υποδιεύθυνση Γ΄- Ελέγχων, Τμήματα Ζ΄ έως και Θ΄

Δ. Στον Προϊστάμενο κάθε ΕΛ.ΚΕ. υπάγονται απευθείας:

 • Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
 • Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης
 1. Οι βασικότερες αρμοδιότητες των ΕΛ.ΚΕ. είναι οι ακόλουθες:

(α) Η διενέργεια:

αα) φορολογικού ελέγχου επί των φορολογουμένων που ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 4.

ββ) φορολογικών ελέγχων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του έβδομου κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.-ν. 4174/2013).

(β) Η βεβαίωση φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων με βάση τις πράξεις που εκδίδονται από το ΕΛ.ΚΕ., στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ..

Οι παραπάνω αρμοδιότητες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 6, κατανέμονται στις Υποδιευθύνσεις με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Α. Υποδιεύθυνση Α΄ – Ελέγχων,  Τμήματα Α΄έως και Γ΄.

Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης, αφορούν σε όλους τους φορολογουμένους αρμοδιότητας του ΕΛ.ΚΕ., που ανήκουν στις Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ, καθώς και σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα ή Νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και ανήκουν στις λοιπές Δ.Ο.Υ. της κατά τόπον ή και της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας του  ΕΛ.ΚΕ..

Β. Υποδιεύθυνση Β΄ – Ελέγχων Τμήματα Δ΄ έως και ΣΤ΄.

Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης αφορούν σε:

(α) φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια :

αα) H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ανέρχεται αθροιστικά, από την 1η-1-2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ.

ββ) H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ.

γγ) Τα ποσά δαπανών (τεκμηρίων) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στο φορολογικό έτος 2018 ανέρχονται σε 200.000 έως 400.000 ευρώ.

δδ) Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2015 και μετά, όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, από πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και από τα στοιχεία των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.

(β) διενέργεια ελέγχων επί υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, οι οποίες εξειδικεύονται με αποφάσεις της Α.Α.Δ.Ε..

Γ. Υποδιεύθυνση Γ΄ -Ελέγχων Τμήματα Ζ΄ έως Θ΄ -Ελέγχων.

Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης αφορούν σε διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων Α΄ και Β΄.

 1. Σε όλες τις Υποδιευθύνσεις των ΕΛ.ΚΕ., ανεξαρτήτως των παραπάνω κριτηρίων, περιέρχεται η αρμοδιότητα διενέργειας:
 • επανελέγχου ή ελέγχου σε φορολογικές υποθέσεις που, ενώ έχουν ελεγχθει και περαιωθεί πρέπει να επανελεγχθούν καθώς έχουν προκύψει νέα συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών. Η αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται για υποθέσεις που ο αρχικός έλεγχος έχει διενεργηθεί στο ΕΛ.ΚΕ. ή σε Δ.Ο.Υ. της χωρικής/καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του ή εφόσον ο αρχικός έλεγχος έχει διενεργηθεί στα πρώην Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και κατά το χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ. και η αρμοδιότητα του ελέγχου έχει περιέλθει στο ΕΛ.ΚΕ..
 • επανάληψης διαδικασίας για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους, εισφοράς ή επιβολής προστίμων και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, λόγω ακύρωσης αυτών για νομική ή τυπική πλημμέλεια, με βάση δικαστική απόφαση ή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, για πράξεις που έχουν εκδοθεί, κατόπιν ελέγχου, από το ΕΛ.ΚΕ. ή από Δ.Ο.Υ., της χωρικής/καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του ή για πράξεις που είχαν εκδοθεί από τα πρώην Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και κατά το χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ. και η αρμοδιότητα του ελέγχου έχει περιέλθει στο Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΛ.ΚΕ.).
 • μερικού ελέγχου, όταν απαιτείται για την επιστροφή φόρων, τελών ή εισφορών σε φορολογουμένους υπαγόμενους στη ελεγκτική αρμοδιότητα του ΕΛ.ΚΕ.

Επίσης, σε όλα τα Τμήματα των ΕΛ.ΚΕ. ανήκει και η αρμοδιότητα της διενέργειας του μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά σε ολόκληρη την επικράτεια.

Πηγή: powergame.gr