ΑΑΔΕ: Ελέγχει λογαριασμούς με ετήσια κίνηση άνω των 100.000 ευρώ

Στο στόχαστρο της Εφορίας εισέρχονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί φορολογούμενων οι οποίοι εμφανίζουν ετήσια κίνηση μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ, καθώς και τα χαρτοφυλάκια χρηματικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Ήδη η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από τα πιστωτικά ιδρύματα να αποστείλουν τα παραπάνω στοιχεία καθώς και πληροφορίες που αφορούν τόκους, μερίσματα, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τους ελεγκτές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά είναι δηλωμένα και προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, κληρονομιάς κ.λ.π ή εάν είναι προϊόν ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Παράλληλα με τα στοιχεία από τις τράπεζες, η ΑΑΔΕ θα λάβει μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, την ΕΥΔΑΠ και τις εταιρείες ηλεκτρισμού, ιδιωτικά θεραπευτήρια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια με στόχο την αποκάλυψη φορολογητέας ύλης.

Με τον τρόπο αυτό οι ελεγκτές θα συνδέσουν το εισόδημα με τις δαπάνες. Δηλαδή εάν οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος από τους φορολογούμενους προκύπτουν από το δηλωθέν εισόδημα ή την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει:

 1. Στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους (2021) εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό των ετήσιων συνολικών καθαρών πιστώσεων ή χρεώσεων λαμβάνεται υπόψη:
 • τα εμβάσματα από (προς) τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και τα ΕΛΤΑ
 • οι καταθέσεις/αναλήψεις ποσών με μετρητά ή καταθέσεις /αναλήψεις μέσω τραπεζικών/ ιδιωτικών επιταγών καθώς και
 • οι μεταφορές από άλλα, πλην των δικαιούχων του λογαριασμού, πρόσωπα εντός του ιδίου οργανισμού (πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών και ΕΛΤΑ).
 1. Στοιχεία για ποσά με υπόλοιπα όταν η συνολική αξία χαρτοφυλακίου είναι μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ. Τα στοιχεία που αποστέλλονται αφορούν σε στοιχεία χαρτοφυλακίων κινητών αξιών φυσικών προσώπων, με ημερομηνία 31/12 τόσο εκάστου έτους αναφοράς, όσο και του αμέσως προηγουμένου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από 200.000 ευρώ. Το όριο των 200.000 ευρώ υπολογίζεται σε επίπεδο επενδυτή. Δηλαδή, εάν ένας επενδυτής έχει περισσότερα από ένα χαρτοφυλάκια με την ίδια ή και διαφορετική σύνθεση δικαιούχων, θα πρέπει η αξία αυτών να αθροίζεται συνολικά, αφού επιμεριστεί ισόποσα στους συνδικαιούχους το υπόλοιπο του εκάστοτε χαρτοφυλακίου, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν είναι μεγαλύτερο από το όριο των 200.000 ευρώ.
 2. Τα ποσά των τόκων των καταθέσεων και των repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.
 3. Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός του 2021, για τα οποία κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία η «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ).
 4. Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες παροχής πιστώσεων και εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financialleasing) για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας κ.λπ..
 5. Τα στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας.
 6. Το κόστος των νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
 7. Το κόστος των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία
 8. Το κόστος της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.
 9. Οι δαπάνες του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και οι δαπάνες ύδρευσης, για τους πελάτες που η ετήσια κατανάλωση νερού υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ.

Πηγή: powergame.gr

Array