Τετάρτη
06.07.2022

ΑΑΔΕ: Δημοσιοποιεί νέα λίστα με μεγαλοοφειλέτες

Προθεσμία μέχρι τις 21 Ιουνίου έχουν οι οφειλέτες του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να αποφύγουν τη διαπόμπευση τους. Όσοι λοιπόν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν ενταχθούν σε κάποια από τις ρυθμίσεις (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ) θα δουν τα ονόματα τους στις 30 Ιουνίου να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, εφόσον έχουν χρέη άνω των 150.000 ευρώ. Η πρώτη φορά που δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία των οφειλετών έγινε το 2017 ενώ η διαδικασία πάγωσε το 2020 εξαιτίας της πανδημίας.

Στο τέλος του τρέχοντος μήνα η ΑΑΔΕ θα αναρτήσει όλους τους οφειλέτες των ταμείων και του Δημοσίου με οφειλές άνω των 150.000 ευρώ, αφού προηγουμένως τους ενημερώσει για την πρόθεση της. Συγκεκριμένα,  πριν την δημοσιοποίηση οφειλών, κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 6 Ιουνίου 2022, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με μη εξαιρούμενες οφειλές οι οποίες πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους κύριας εισφοράς και παλαιότητας θα λάβουν από την ΑΑΔΕ στην γραμματοθυρίδα τους στο TAXISNET καθώς και στην πιστοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας σχετική ενημέρωση η οποία θα τους προσκαλεί εντός 15 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 21 Ιουνίου 2022, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις προς δημοσιοποίηση οφειλές τους.

Στις εν λόγω καταστάσεις περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, οι οποίες υπερβαίνουν σε κύρια εισφορά (κεφάλαιο) τις 150.000 ευρώ και η καταβολή τους βρίσκεται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, δηλαδή ανάγονται σε χρονική περίοδο ασφάλισης προγενέστερη του ημερολογιακού έτους που προηγείται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης. Ωστόσο, από την δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι κάτωθι οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής.

Συγκεκριμένα εξαιρούνται:

– οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής

– οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου

– οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης

– οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

– οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα

Υπενθυμίζεται ότι το 2017 είχε εκδοθεί η πρώτη κοινή λίστα με 22.992 οφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων στην οποία περιλαμβάνονταν εταιρείες-φαντάσματα όπως για παράδειγμα το Μινιόν και η Ολυμπιακή, αλλά και νέες όπως η ΔΕΗ (για χρέη στον ΕΦΚΑ) και το Μέγαρο Μουσικής.

Τα ονόματα είχαν αναρτηθεί στο www.aade.gr και αφορούσαν 8.909 φυσικά πρόσωπα και 14.083 επιχειρήσεις οφειλέτες του Δημοσίου ή/και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 150.000 ευρώ.

Πηγή: powergame.gr