Δευτέρα
15.04.2024

ΑΑΔΕ: 73.000 νέου τύπου έλεγχοι με ειδικό αλγόριθμο

Έλεγχοι παντού και απ’ όλους. Μετά το επιτυχημένο πείραμα του καλοκαιριού, που η φορολογική διοίκηση επιστράτευσε όλο το δυναμικό της, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να διενεργούν ελέγχους ακόμα και μακριά από τη χωρική τους αρμοδιότητα, αποφασίσθηκε το ίδιο να ισχύσει σε όλους τους ελέγχους που διενεργούνται από τα ελεγκτικά κέντρα.

Ουσιαστικά ο περιορισμός της χωρικής αρμοδιότητας για τις δύο μεγάλες ελεγκτικές μονάδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη σπάει, δίνοντας τη δυνατότητα για εφόδους μέσα στον ίδιο νομό.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι έλεγχοι θα είναι αυτοματοποιημένοι και θα εκτελούνται με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου. Ο ειδικός αλγόριθμος θα διαπιστώνει κάθε στιγμή το δυναμικό κάθε ελεγκτικού κέντρου, τις χρεωμένες υποθέσεις για έλεγχο και χωρίς τη μεσολάβηση του ανθρώπινου παράγοντα θα αναθέτει τον έλεγχο στον κατάλληλο υπάλληλο και ελεγκτικό κέντρο.

Η νέα διαδικασία αφορά σε πρώτη φάση τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από το γραφείο και, εάν χρειασθεί αυτοψία, συνεργεία της χωρικής αρμοδιότητας της επιχείρησης θα μεταβαίνουν για να προχωρούν στις διαπιστώσεις.

Όπως ορίζει η σχετική απόφαση, η γενική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης εφεξής επεκτείνεται και σε φορολογουμένους που υπάγονται σε ΔΟΥ άλλης μονάδας του ίδιου νομού. Στην παρούσα φάση διατηρούνται ορισμένες από τις ειδικές ελεγκτικές αρμοδιότητες των Ελεγκτικών Κέντρων στις περιπτώσεις για τις οποίες, λόγω της φύσης τους, ο έλεγχος απαιτείται να διενεργείται από συγκεκριμένο Κέντρο. Όπως για παράδειγμα έλεγχοι επιστροφών φόρου όταν απαιτείται αυτοψία, έλεγχοι φορολογίας κεφαλαίου, υποθέσεις φορολογίας πλοίων, έλεγχοι σε εγγεγραμμένους σε ειδικά καθεστώτα του Κώδικα ΦΠΑ, έλεγχοι σε πρόσωπα αλλοδαπής στα οποία έχει αποδοθεί ΑΦΜ οίκοθεν, έλεγχοι υπαλλήλων της ΑΑΔΕ κ.λπ.

Όπως προκύπτει από το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, για το 2024 θα διενεργηθούν 73.000 έλεγχοι σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, για το 2024 έχουν προγραμματιστεί:

  • 27.500 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), πλην των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ). Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας και ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων αυτών θα αφορούν κατ’ αρχήν ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα θα γίνει με την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και ενός αυτοματοποιημένου μοντέλου τελικής μοριοδότησης.
  • 25.400 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων που θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες και τις ΔΟΥ.
  • 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.
  • 61.600 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι που θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).
  • Τουλάχιστον 885 έλεγχοι-έρευνες φοροδιαφυγής.
  • Έλεγχοι για αγορές ακινήτων με μετρητά, με στόχο να διερευνηθεί εάν τα χρήματα δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην Εφορία οι αγοραστές. Σε διαφορετική περίπτωση, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και όσοι δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τη προέλευσή τους, θα χρεωθούν με έξτρα φόρο 33% επί του «ακάλυπτου» ποσού, καθώς θα θεωρείται αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας.

Πηγή: powergame.gr

Array