Κυριακή
21.07.2024

Τα βήματα της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα την πρώτη της έκθεση προόδου σχετικά με τη φάση προετοιμασίας του ψηφιακού ευρώ, η οποία ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2023 με σκοπό να θέσει τις βάσεις για τη δυνητική έκδοση ψηφιακού ευρώ.

Η έκθεση περιγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε βασικές πτυχές του σχεδιασμού του ψηφιακού ευρώ και τα προβλεπόμενα επόμενα βήματα του έργου.

Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ψηφιακού ευρώ

Ο σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ περιλαμβάνει μια λειτουργία εκτός σύνδεσης που θα προσφέρει στους χρήστες ένα επίπεδο ιδιωτικότητας όπως τα μετρητά για πληρωμές σε φυσικά καταστήματα και μεταξύ ιδιωτών. Κατά την πληρωμή εκτός σύνδεσης, τα προσωπικά στοιχεία της συναλλαγής θα είναι γνωστά μόνο στον πληρωτή και τον δικαιούχο και δεν θα κοινοποιούνται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, στο Ευρωσύστημα ή σε οποιονδήποτε πάροχο υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Τους τελευταίους μήνες, η ΕΚΤ συμφώνησε σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι οι διαδικτυακές ψηφιακές συναλλαγές σε ευρώ θα παρέχουν ακόμη υψηλότερα πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής από τις τρέχουσες λύσεις ψηφιακών πληρωμών, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζουν ισχυρή προστασία των τελικών χρηστών από απάτες. Το Ευρωσύστημα θα χρησιμοποιεί μέτρα τελευταίας τεχνολογίας, όπως ψευδωνυμοποίηση, κατακερματισμό και κρυπτογράφηση δεδομένων, για να διασφαλίσει ότι δεν θα είναι σε θέση να συνδέσει άμεσα τις ψηφιακές συναλλαγές σε ευρώ με συγκεκριμένους χρήστες.

Σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα έχουν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ, όπως οι κανονισμοί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για τη χρήση δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα χρειάζονται τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών. Ως εκδότης και πάροχος υποδομής πληρωμών για το ψηφιακό ευρώ, η ΕΚΤ θα εποπτεύεται από ανεξάρτητες αρχές προστασίας δεδομένων που θα παρακολουθούν τη συμμόρφωσή της με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων (EUDPR) και τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (GDPR).

Υποστήριξη της νομοθετικής διαδικασίας

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, καθώς εξελίσσονται οι νομοθετικές διαβουλεύσεις, η ΕΚΤ συνέχισε να παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στα εμπλεκόμενα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Ειδικότερα, για την υποστήριξη των εν εξελίξει συζητήσεων, η ΕΚΤ

(i) παρείχε τεχνική συμβολή όσον αφορά την ανάλυση της δυναμικής στην αγορά λιανικών πληρωμών σε ευρώ-

(ii) δημοσίευσε εμπεριστατωμένη τεχνική ανάλυση της σκοπιμότητας και των συνεπειών της έγκρισης πολλαπλών ψηφιακών λογαριασμών ευρώ ανά χρήστη και

(iii) διεξήγαγε πρόσθετες τεχνικές εργασίες σχετικά με μια εφαρμογή ψηφιακού ευρώ με σκοπό να την καταστήσει ιδιαίτερα περιεκτική και προσβάσιμη.

«Η φάση προετοιμασίας του ψηφιακού ευρώ προχωράει καλά και υποστηρίζουμε τη συνεχιζόμενη δημοκρατική συζήτηση σχετικά με το νομικό πλαίσιο για το ψηφιακό ευρώ», δήλωσε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Πιέρο Σιπολλόνε, ο οποίος προεδρεύει της ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου για το ψηφιακό ευρώ. «Το ψηφιακό ευρώ είναι μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού κοινού, για να διασφαλίσουμε ότι θα είναι επιτυχής και θα μας ωφελήσει όλους». Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα αποφασίσει σχετικά με την ενδεχόμενη έκδοση ψηφιακού ευρώ μόνο μετά την έκδοση της σχετικής νομοθεσίας, καθώς το νομικό αυτό πλαίσιο είναι απαραίτητο για τη συγκεκριμένη λειτουργία του ψηφιακού ευρώ.

Ένα ψηφιακό ευρώ εκτός σύνδεσης

Το Ευρωσύστημα αναπτύσσει μια offline λειτουργία που θα επιτρέπει στους χρήστες του ψηφιακού ευρώ να πληρώνουν χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, αφού προηγουμένως προπληρώσουν τον ψηφιακό τους λογαριασμό σε ευρώ μέσω διαδικτύου ή ΑΤΜ. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των offline συσκευών – π.χ. κινητά τηλέφωνα ή κάρτες πληρωμών – που ανήκουν στους χρήστες που συμμετέχουν στη συναλλαγή, χωρίς να χρειάζεται να βασίζονται σε τρίτους.

Η ΕΚΤ διερευνά τα τεχνικά εργαλεία που είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά και τα οποία θα μπορούσαν να επιτρέψουν τον διακανονισμό των offline ψηφιακών συναλλαγών σε ευρώ απευθείας στις συσκευές των τελικών χρηστών. Έχει επίσης αξιολογήσει άλλες βασικές πτυχές των ψηφιακών πληρωμών σε ευρώ εκτός σύνδεσης, με σκοπό να τις καταστήσει απρόσκοπτες, ασφαλείς και φιλικές προς τον χρήστη.

Το τεχνικό έργο της ΕΚΤ επικεντρώθηκε ιδίως σε ζητήματα παράδοσης και στον τρόπο χρηματοδότησης και αποδέσμευσης των ψηφιακών πορτοφολιών ευρώ εκτός σύνδεσης, καθώς και στον τρόπο διενέργειας ελέγχων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της πλαστογραφίας. Για τις πληρωμές εκτός σύνδεσης, οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις κινητές συσκευές τους, ενώ το Ευρωσύστημα διερευνά επίσης τη δυνατότητα χρήσης έξυπνων καρτών που τροφοδοτούνται από μπαταρία ή μη τροφοδοτούμενων έξυπνων καρτών που χρησιμοποιούν συσκευή γέφυρας για την επικοινωνία.

Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός ψηφιακού ευρώ εκτός σύνδεσης σε κινητές συσκευές θα εξαρτηθεί τελικά από τις απαιτήσεις που καθορίζονται για τους κατασκευαστές εξοπλισμού και τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον κανονισμό για το ψηφιακό ευρώ.

Όρια κατοχής ψηφιακού ευρώ

Ο σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ πρέπει να διασφαλίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως ως μέσο πληρωμής, διατηρώντας παράλληλα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Για το λόγο αυτό, οι ψηφιακές διακρατήσεις ευρώ από ιδιώτες δεν θα αμείβονται και θα υπόκεινται σε όρια διακράτησης. Επιπλέον, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν το ψηφιακό πορτοφόλι τους σε ευρώ με έναν εμπορικό τραπεζικό λογαριασμό, επιτρέποντάς τους να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω του ψηφιακού πορτοφολιού τους σε ευρώ χωρίς να χρειάζεται να το προφορτώνουν με κεφάλαια.

Η ΕΚΤ έχει αρχίσει να εργάζεται πάνω σε μια μεθοδολογία βαθμονόμησης για τον καθορισμό των ορίων διακράτησης, η οποία συνεπάγεται μια συνολική νομισματική και οικονομική αξιολόγηση.

Μια νεοσύστατη ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, έχει αρχίσει να προσδιορίζει τους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη βαθμονόμηση των ορίων διακράτησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ έχει ξεκινήσει διάλογο και συλλογή δεδομένων για να αποκτήσει τα λεπτομερή στοιχεία που απαιτούνται για τη διενέργεια της αξιολόγησης. Καθώς πρόκειται για συλλογική προσπάθεια, η ΕΚΤ πραγματοποιεί τακτικές ανταλλαγές με τους συννομοθέτες και τους συμμετέχοντες στην αγορά (καταναλωτές, εμπόρους και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) για να τους ενημερώνει σχετικά με τις τεχνικές εργασίες και να συγκεντρώνει σχόλια. Οι πρώτες συνεργασίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες τους επόμενους μήνες, δεδομένης της σημασίας του έργου αυτού για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν στο σχέδιο για το ψηφιακό ευρώ.

Τα πορίσματα αυτής της αρχικής αξιολόγησης θα τροφοδοτήσουν το σχεδιασμό της μεθοδολογίας βαθμονόμησης. Τα ακριβή όρια διακράτησης θα βασιστούν σε αυτή τη μεθοδολογία και θα καθοριστούν πιο κοντά στον χρόνο έκδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.

Κανόνας για το ψηφιακό ευρώ και διαδικασία διαγωνισμού

Η ομάδα ανάπτυξης του εγχειριδίου κανόνων για το ψηφιακό ευρώ ολοκλήρωσε μια ενδιάμεση επανεξέταση του πρώτου σχεδίου του εγχειριδίου κανόνων, το οποίο καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες για την τυποποίηση των ψηφιακών πληρωμών σε ευρώ σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Η ομάδα αναμένεται να παραδώσει μια επικαιροποιημένη έκδοση του εγχειριδίου κανόνων για το ψηφιακό ευρώ έως το τέλος του 2024, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών κεφαλαίων, τα οποία επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση και τον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών, καθώς και στις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υποδομές.

Παράλληλα, η ΕΚΤ εξέδωσε πέντε προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων με στόχο τη σύναψη συμφωνιών-πλαισίων με κατάλληλους εξωτερικούς παρόχους για την παροχή στοιχείων ψηφιακού ευρώ και συναφών υπηρεσιών. Το Ευρωσύστημα θα προχωρήσει τώρα στη διαδικασία επιλογής καλώντας τους συμμετέχοντες με την υψηλότερη βαθμολογία να υποβάλουν προσφορά. Η διαδικασία αυτή θα συμβάλει στην απόφαση των τελικών τεχνικών λεπτομερειών για τον σχεδιασμό του ψηφιακού ευρώ.Source: powergame.gr

Array