Κυριακή
21.07.2024

Ιταλία: 3,6 εκατομμύρια Ιταλοί κατέχουν κρυπτονομίσματα

Περίπου 3,6 εκατομμύρια Ιταλοί κατέχουν κρυπτονομίσματα και άλλα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Politecnico di Milano, που πραγματοποιήθηκε σε καταναλωτές ηλικίας 18 έως 75 ετών, οι οποίοι είναι χρήστες του Διαδικτύου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, κατέδειξαν ότι η κατοχή κρυπτονομισμάτων είναι πιο διαδεδομένη μεταξύ των νεότερων ηλικιακών ομάδων. Επίσης, άτομα με ελαφρώς υψηλότερα εισοδήματα τείνουν να επενδύουν περισσότερο σε κρυπτονομίσματα.

Εκτιμάται ότι περίπου 10 εκατομμύρια Ιταλοί ενδιαφέρονται να κατανοήσουν καλύτερα τη χρήση των κρυπτονομισμάτων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ανάγκη για χρηματοοικονομική εκπαίδευση σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, καθώς πολλοί χρήστες τα προσεγγίζουν χωρίς επαρκή γνώση. Τα παραπάνω έγιναν αντικείμενο συζήτησης σε πρόσφατη στρογγυλή τράπεζα της Binance Ιταλίας που διοργανώθηκε στο Μιλάνο, με τίτλο «Καινοτομία και τεχνολογία, blockchain και κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία: κατάσταση της τεχνολογίας και εξελικτικές τροχιές».

Η ρύθμιση του τομέα των κρυπτονομισμάτων έχει γίνει πιο σαφής, εν όψει της έναρξης ισχύος της οδηγίας MiCA (Markets in Crypto-Assets). Η εν λόγω οδηγία είναι μια νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στη ρύθμιση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για την Ψηφιακή Χρηματοδότηση και έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, τη διαφάνεια και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων.

Συμπερασματικά, όπως αναφέρει σημείωμα του Ο.Ε.Υ. Μιλάνου, συγκρατούμε ότι, στην Ιταλία υπάρχει αυξανόμενη αποδοχή και ενδιαφέρον για τα κρυπτονομίσματα και τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και για την τεχνολογία blockchain γενικότερα. Η αυξανόμενη ζήτηση θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες για την επέκταση σχετικών δραστηριοτήτων στην ιταλική αγορά.

Με επαρκή γνώση και κατανόηση του τομέα των κρυπτονομισμάτων και των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων, οι συναφείς ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν στρατηγικές εισόδου στην αγορά της Ιταλίας, καλύπτοντας ενδεικτικά τομείς όπως: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Καινοτομία και Ανάπτυξη Τεχνολογιών Blockchain, Υπηρεσίες Φύλαξης και Διαχείρισης Κρυπτονομισμάτων, Συνεργασία με ξένες εταιρείες για την ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων.

Array